Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Sağlığı Merkezlerinin Sigortalı Çalışanları ve İnternet Siteleri Hakkında *

Güncelleme Tarihi: 30/10/2017

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞKANLIKLARININ ve AİLE HEKİMLERİNİN DİKKATİNE;

     Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 21.07.2017 tarihli ve 1828 sayılı yazıları ile Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri Usul ve Esasları yeniden düzenlemiştir. Bu doğrultuda 31.07.2017 tarihli ve 811 sayılı yazımız ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlıklarına ve Aile Hekimlerimize tebliğ etmiştik. Bu bağlamda aşağıdaki hususların yerine getirilmesi önem arz etmektedir;

1. Mevcut gruba dâhil olmuş aile hekimliği birimlerinin çalıştırdıkları personellerin SGK İşe Giriş Bildirgeleri, Hizmet Döküm Belgeleri, İş sözleşmeleri, Sağlık personellerinin tescilli diploma fotokopileri, personel hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca faturalar ve çalıştırılan personelin güncel çalışma ve gün saatleri (çalıştırılan personel birden fazla ise tüm personel tek tabloda gösterilebilir) tablo halinde 11.08.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca çalıştırılan personelin kullanacağı izinler ve çalışma planındaki değişiklikler de yazılı (ani gelişen durumlarda aynı gün içerisinde sözlü, en geç ertesi iş günü yazılı) olarak Müdürlüğümüze bildirilecektir.

2. A grubu olan aile hekimliği birimlerinin internet sayfasında güncel; aile sağlığı merkezi dış ve iç hizmet alanlarına ait mevcut halinin fotoğrafları, ulaşım adresi ve iletişim numaraları, aile sağlığı merkezinde çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının isimleri, çalışma saatleri, sunulan hizmetler (hizmet detayı ve hizmet için gerekli bilgi-belgeler dâhil olmak üzere açıklayıcı bilgiler), varsa yapılan halk eğitimi ve sosyal projelere ilişkin bilgiler, hizmete ilişkin önemli duyurular, bağlı olunan HSM ve TSM adres ve iletişim bilgileri yer almalıdır. Buna uymayan internet sitesi olan aile hekimlerimiz ivedilikle bu standartlara uygun hale getirmelidirler.


* Konu Hakkındaki Yazımız İçin Tıklayınız…