Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

71.Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası(07-13 Ocak) Etkinliği

Güncelleme Tarihi: 11/01/2018

İlimizden 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası etkinlikleri çerçevesinde Novada Alışveriş Merkezinde stant açılmış halkımıza ve okullarımızdan gelen öğrenci gruplarına Verem Hastalığı İle ilgili bilgiler verilmiş ve konuyla ilgili çeşitli dokümanlar dağıtılmıştır.

Stantta görev alan; Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Verem  (Tüberküloz) İl Koordinatörü Dr.Zehra KONUK YANIK;  07-13 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan "71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" çerçevesinde açıklamalarda bulundu.

“Hava yoluyla bulaşan ve akciğerler başta olmak üzere tüm organları tutabilen verem (tüberküloz) hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla Ülkemizde her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta (bu yıl 07-13 Ocak 2018 tarihleri arası) “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” olarak belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığımız ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde tüberküloz kontrol çalışmalarını, Tüberkülozu Bitirme Stratejisi (End TB) çerçevesinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütmektedir. Önümüzdeki yıllarda da tüberküloz kontrol programı, tüberküloz eliminasyonunu hedefleyecek şekilde güçlendirilerek sürdürülecektir.

Ülkemizde yürütülen başarılı kontrol çalışmaları ile tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık %6-7 oranında azalmaktadır. 2005 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz hasta sayısı 20.535 iken, 2016 yılında 12.417’ye düşmüştür.

Ülkemizde tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisi tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara ulaştırılmaktadır.

Dünyada bir ilk olarak ülkemizde psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz hastalarına destek olmak amacıyla 2017 yılında Bakanlığımızca proje hazırlanmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte çalışma yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında iki Bakanlık arasında protokol imzalanmış olup 2018 yılı Ocak ayından itibaren ekonomik ve sosyal kriterlere uyan,  kesin tanı konulmuş tüberküloz hastalarına psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından psiko-sosyal destek verilecektir. Ayrıca bu hastalarımıza hayatlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için nakdi yardım verilmeye başlanacaktır. Bu yardımlar hastalığın tedavisinin bitiminden 6 ay sonrasına kadar devam edecektir. Hastalar Bakanlığımıza bağlı verem savaş dispanserleri tarafından, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat dilekçe ile başvurmaları için yönlendirilecektir. Başvuruları incelenen ve yardıma uygun bulunan hastalara aylık nakdi yardımlar maaş kartı yolu ile verilecek ve yardımın devamı hastanın tedavisine uyum şartı ile olacaktır. Yakın zamanda ihtiyacı olan hastaların nasıl başvuru yapacağı ile ilgili duyurular her iki bakanlık aracılığı ile yapılacaktır.”

  • 71VEPH_11012018_01.JPG
  • 71VEPH_11012018_02.JPG
  • 71VEPH_11012018_03.JPG
  • 71VEPH_11012018_04.JPG
  • 71VEPH_11012018_05.JPG
  • 71VEPH_11012018_06.JPG
  • 71VEPH_11012018_07.JPG