Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilimsel Araştırma Talebi

Güncelleme Tarihi: 11/04/2018

Müdürlüğümüze;  üniversiteler diğer özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşları, şahıslar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlık hizmetleri alanında, toplumun herhangi bir kesimine, hasta veya sağlık çalışanlarına yapılması planlanan ödev, tez çalışması, anket uygulaması, proje, bilgi talebi, sağlık taraması ve halkı bilinçlendirme gibi girişimsel olmayan çalışmaların yapılabilmesi konusunda değerlendirme yapılması amacıyla; Müdürlüğümüz bünyesinde "Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonu" oluşturulmuştur.

1) Komisyon Çalışma Usul ve Esasları için TIKLAYINIZ

2) Başvuru formu için TIKLAYINIZ

a)Başvuru Formu doldurularak dilekçe ile (Üniversite Öğretim Üyeleri/öğrenciler, özel veya kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri başvurularını kurumları kanalıyla resmi olarak yapmak üzere) yapacaktır.

b)Başvuru formları ve çalışmanın tüm ekleri Komisyonumuzca değerlendirilip tutanak altına alınacaktır. Tutanaklar araştırmacılara resmi yazı yolu ile iletilecektir.

3) Araştırma Protokolü için TIKLAYINIZ

a)Çalışmanın yapılması yönünde karar alınması halinde başvuran ile Müdürlüğümüz arasında Araştırma Protokol imza altına alınacaktır.