T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakanlığı 2019/2020 Eylem Planı(Revize)

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

Sağlık Bakanlığı 2019/2020 Eylem Planı (2020 Revize)


  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi doğrultusunda Bakanlığımızda İç Kontrol çalışmaları yürütülmektedir.


2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2020 Revize)