Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi

Şube Görev Tanımları

 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının stokları ile ilgili uygulamaya ilişkin düzenlemelere uyulmasını sağlamak.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının stoklarını incelemek ve analiz etmek, stok tüketimlerini takip etmek ve gerekli tedbirleri almak.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının stok yönetimi kapsamında taşınır işlemlerini yürütmek.
 • Sağlık tesislerinin stok ve lojistik yönetimi süreçlerine ait faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf yönetimine ilişkin hastane eczacılığı hizmetlerine ait faaliyetleri gerçekleştirmek ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
 • Sağlık tesislerinin biyomedikal mühendislik hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.
 • Tıbbi cihaz hizmet alımlarının takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek.
 • Mali kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek.
 • Sağlık tesislerinde tedarik planlama süreçlerine ilişkin düzenlemelere uyulmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak.
 • İldeki tıbbi  ve tehlikeli atıkların yönetim ve organizasyonu sağlamak.
 • SGK dışı kurumların faturalarını incelemek.
 • Diş protez hizmet alımlarını planlanmak.
 • İlaç ve tıbbi sarf malzeme taleplerinin planlanlamak.
 • Tıbbi cihaz kalibrasyonlarının planlanması.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

03 Kasım 2023