Sağlık Bakanlığı 2021/2022 Eylem Planı
28 Ocak 2021

Sağlık Bakanlığı 2021/2022 Eylem Planı


  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi doğrultusunda Bakanlığımızda İç Kontrol çalışmaları yürütülmektedir.


2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı