Sağlık Bakanlığı 2023/2024 Eylem Planı
08 Mart 2023

Sağlık Bakanlığı 2023/2024 Eylem Planı


  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi doğrultusunda Bakanlığımızda İç Kontrol çalışmaları yürütülmektedir.


2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı