T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019 Yılı Sürekli İşçi Alım İlanı

Güncelleme Tarihi: 17/01/2019

Müdürlüğümüze bağlı birimlerde 4857 sayılı İş Kanununa göre Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere Personel alım kurası sonucu, KPSS puanı ve öncelik durumlarına göre yapılacak sözlü sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek listeleri ektedir.


1- Başvurular Ek-1 de istenilen belgelerin tamamıyla birlikte Müdürlüğümüzde sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar tarafından 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde saat: 08:00-17:00 arası (Cumartesi günü müdürlüğümüz açık olacaktır) Müdürlüğümüze (Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 TOKAT) 2. ve 3. maddede belirtilen durumlar hariç başvuru evrakları şahsen teslim edilecek olup; posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

3- Halen askerde olmaları sebebiyle şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, bu durumunu belgelendirmesi şartıyla birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

4- Kuraya tabi mesleklerde ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katı aday sözlü sınava alınacağından asil aday başvurularının yapılan belge kontrolü sonucunda; başvuru şartlarını taşımayanlar ile herhangi bir nedenle sözlü sınava katılamayacaklardan dolayı ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katından az sayıda adayın kalması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek aday sözlü sınava alınacak olup bu nedenle 18-19 ocak 2019 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yedek adaylarda Ek-1 de belirtilen evrakların tamamıyla birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5- Adayların sınava gireceği yer, tarih ve saat 21 Ocak 2019 tarihinde  web sayfamızda yayınlanacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Ek 1 (Başvuruda İstenen Belgeler) 

Ek 2 (Ambulans Sürücüsü Aday Listesi)

Ek 3 (Güvenlik, Diş Klinik, Veri Giriş, Şoför Aday Listesi)

Ek 4 (İşe Alınmada Öncelikli Aday Listesi)