İş Sağlığı ve Güvenliği
13 Nisan 2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeterek; tüm çalışanlarımızın katılımıyla; 

Başta; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Alt Yönetmelikleri dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlara uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde; 

  • Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemeyi,
  • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim ve gerekli tüm tatbikatlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci ve kültürü oluşturmayı,
  • Yasal ve diğer şartlar gereklerine uymayı,
  • İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve en aza indirgemeyi
  • İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG   faktörünü ön planda tutacağımızı
  • Çalışanların İSG konusunda bilgi alabilecekleri bir iletişim kanalı oluşturmak, böylece bu kişilerin yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını temin etmek.
  • Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak.
  • Tehlikelerin tespit edilmesi, risklerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yöntemleri ve işlevleri belirleyecektir.
  • Çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak için çalışmalar yapmak.
  • Çalışanların fiziksel aktivite düzeylerini artırmalarını ve bireysel spor alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek.

 Taahhüt Ederiz.İş kazası geçirmeniz durumunda; 
 - İş Kazası Algoritması

İş Kazasında Doldurulacak Formlar
1- İş Kazası Tutanağı
2- Kaza Olay Bildirim Formu
3- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
4- Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları Formu
5- Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Bildirim Formu
6- Kök Neden Analiz Formu
7- Eğitim Katılım Formu