A.H.B. Gruplandırma İşlemleri-Evrakları

     Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 21.07.2017 tarihli ve 1828 sayılı yazıları ile Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri Usul ve Esasları yeniden düzenlemiştir.

     Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 27.07.2017 tarihli ve 1936 sayılı yazıları ile Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemlerini düzenleyen 19.01.2011 tarihli ve 2011/3 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

GRUP İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

     Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 21.07.2017 tarihli ve 1828 sayılı yazıları ile gruplandırma işlemlerinin nasıl olacağı açıklanmış olup özellikle aşağıdaki hususlara hassasiyetle dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Yeni grup başvurusu yapacak olan aile hekimlerinin uyması gereken hususlar;

   a) Grup başvurusu yapacak olan aile hekimi, başvuru öncesi grup şartlarını tamamlaması gerekmektedir.

   b) b) Ek 2’de gönderilmiş olan “Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar ve Kontrol Listesi” ile listede belirtilen belgeler ve Ek 3’de gönderilmiş olan Gruplandırma Değerlendirme Formu dosya halinde yazılı olarak gönderilecektir. Gruplandırma Değerlendirme Formunun değerlendirme nedeni işaretlenecektir. “A - Değerlendirme Yapılan Aile Hekimliği Birimi (AHB) ile ilgili Genel Bilgiler” bölümü ayrıca “B - Gruplandırma Kriterlerinin Karşılanma Durumu” bölümünün “Beyan” kısımları aile hekimlerince eksiksiz olarak doldurulacaktır. Aynı zamanda her sayfanın altında aile hekiminin adı, soyadı, imzası bulunacaktır. Gruplandırma Değerlendirme Formunun 5. sayfasında yer alan “C - Değerlendirme Sonucu” bölümüne işlem yapılmayacaktır.

2. Diğer hususlar;

   a) Gruplandırma Değerlendirme Formunda belirtilen hususlar hassasiyetle takip edilecek olup, eksiklik tespit edilmesi halinde müsamaha gösterilmeyecektir.

   b) Gruplandırma Değerlendirme Formunun özellikle çalıştırılan personeller ile ilgili 8, 9 ve 10. maddeleri harfiyen uygulanacaktır.

   c) Gruplandırılmış olan aile hekimliği birimlerinin aynı grup kriterlerinin sağlanacağını beyan ederek yeni bir mekâna taşınması halinde, adres değişikliği nedeniyle yapılacak değerlendirmede gruplandırma kriterleri de değerlendirilecek olup ayrıca başvuru şartı aranmayacaktır.

   d) Grup değiştirmek amacıyla başvuruda bulunulan aile hekimliği birimi için, değerlendirme raporunun halk sağlığı müdür yardımcısı tarafından onaylanma tarihinden itibaren; 3 (üç) aydan önce (birim değiştiren, ilk defa yerleşen ve adres değişikliği yapan aile hekimleri hariç olmak üzere) aynı birim ile ilgili olarak yeniden grup değiştirmek için başvuruda bulunulamayacaktır.

   e) Onaylanan değerlendirme raporlarına karşı 7 (yedi) gün içinde Müdürlüğümüze yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

   f) Periyodik değerlendirme sonucunda bulunduğu grubun şartlarının taşımadığı tespit edilen aile hekimliği biriminin kaybedilmiş grup şartlarını tekrar sağlaması halinde, aile hekimi tarafından yalnızca kaybedilen grup için 3 (üç) aylık bekleme süresi aranmadan tekrar başvuru yapılabilecektir.

Formlar

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Değerlendirme Formu (Excel)

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Değerlendirme Formu (Pdf)

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Başvurusu İçin Gereken Evraklar Listesi (Excel)

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Başvurusu İçin Gereken Evraklar Listesi (Pdf)

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Kriterleri Rehberi (Excel)

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Kriterleri Rehberi (Pdf)

17 Ekim 2017