Misyon ve Vizyonumuz
24 Ocak 2024

MİSYON
İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını ve sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunmak.

VİZYON
Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkına kolaylıkla ve yüksek hizmet kalitesiyle eriştiği bir Türkiye.

KURUMSAL TEMEL DEĞERLERİMİZ
Bilimsellik, bağımsızlık, yetkinlik, şeffaflık, tarafsızlık, tutarlılık, güvenilirlik, gelişime ve yeniliğe açıklık ve insana değer vermektir.

KURUMSAL POLİTİKAMIZ
 Kurumlarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur ve gurur duyduğu,
 Sosyal sorumlulukların bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan,
 Hasta ve çalışan memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeye çalışan,
 Kalite yönetim sisteminin gereklerini tam olarak yerine getiren
 Çalışanlarımıza kalite bilincini ve sürekli iyileştirmeyi faaliyetlerinin bir parçası olarak benimsetmek , kalite okuryazarlığını artırmak
 Elde ettiğimiz başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.