İdari Hizmetler Birimi

Şube Görev Tanımları

1)Müdürlüğe ait kamu konutlarının; aydınlatma, su, ısınma, soğutma, haberleşme, telefon santrali, bakım ve onarım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
2)Müdürlük birimlerine ait mal ve hizmet alımlarına ilişkin teknik şartnamelerinin tanzim edilerek kontrol, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek.
3)Ulaşım araçlarının envanter kayıtlarını tutmak, devri, terkini, edinimi, dönüşümü, hibe ve trafik kazaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Müdürlüğe ait resmî ve kiralık araçların il içi ve il dışı görevlendirilmesi, balcım onarım, zorunlu trafik sigortası, muayene, kontrol ve tescil ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
4)Müdürlük ve bağlı ek hizmet birimlerinin yemek hizmetleri, personel servis hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve toplantı salonlarının tahsisi, koordinasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
5)Müdürlük evrak ve yazı işlerini yürütmek.
6)Arşiv ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
7)Kamu konutlarının tahsis işlemlerini planlamak, koordine etmek, denetlemek ve tahsis değişiklikleri iş ve işlemlerini yürütmek.
İdari hizmet binaları, misafirhane, kreş, anaokulu, eğitim, dinlenme ve sosyal tesislerin iş ve işlemlerini yürütmek.
8)Daire tabipliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
9)Hizmet binası ihtiyaçlarına yönelik gerekli izin alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
10)Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminervs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
11)İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

04 Ekim 2023