Aile Hekimliği Birimleri Performansları

PERFORMANS İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Aile Hekimleri tarafından, maaşa esas listenin yayınlanmasını takiben ilk iş günü Toplum Sağlığı Merkezine yazı ile elden ulaştırılacaktır.

2. Aile Hekimleri tarafından gönderilen itiraz dilekçeleri ekleri ile birlikte Toplum Sağlığı Merkezi tarafından incelenerek eksik belgeler tamamlatıldıktan sonra Toplum Sağlığı Merkezi görüşü ve detaylı raporlar da eklenerek iki iş günü içinde Halk Sağlığı Müdürlüğüne yazı ile elden ya da fax (212 63 34) ile ulaştırılacaktır.

3. Komisyon kararları aile hekimleri/aile sağlığı elemanlarının ödemeleri ile ilgili birim tarafından aynen uygulanacaktır.

4. Komisyonda alınan kararlar Aile Hekimliği Şubesinin resmi internet sayfasında ilan edilecek, ilan tarihi itibariyle tebligat yerine geçecektir. Ayrıca yazı ile bildirilecektir. Artık tebliğ-tebellüğ belgesi istenmeyecektir.

5. Herhangi bir nedenle, belirlenen tarihten sonra yapılan itiraz başvuruları bir sonraki komisyon toplantısına sunulmak üzere değerlendirilecektir.

6. İtiraz başvurusu için en geç süre kesintinin maaşa yansımasından sonraki 60 gündür.

7. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından, itiraz formunda istenen belgeler eksiksiz olarak gönderilecek, eksik belgesi olan müracaatlar belgeler tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Komisyon kararına itiraz, ancak ek bilgi ve belge olması durumunda ve bir sonraki toplantıya kadar aynı komisyona yapılacak olup komisyon tarafından tekrar değerlendirilerek karara bağlanacaktır.


* Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları Hakkında Yazı (29.05.2014-37694)

A.H.B. Performans İtiraz Komisyon Kararları

* Aile Hekimliği Birimleri Performans İtiraz Komisyon Kararı (08.07.2024-07)
* Aile Hekimliği Birimleri Performans İtiraz Komisyon Kararı (10.06.2024-06)
* Aile Hekimliği Birimleri Performans İtiraz Komisyon Kararı (08.05.2024-05)
* Aile Hekimliği Birimleri Performans İtiraz Komisyon Kararı (03.04.2024-04)
* Aile Hekimliği Birimleri Performans İtiraz Komisyon Kararı (08.03.2024-03)
* Aile Hekimliği Birimleri Performans İtiraz Komisyon Kararı (08.02.2024-02)

08 Temmuz 2024