Özlük İşlemleri Birimi

Şube Görev Tanımları

1)Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta personelin asli memurluğa atanma, ücretsiz izin, hizmet birleştirme ve borçlanma ile hizmet puanı iş ve işlemlerini yürütmek.
2)Tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğü takip ve işlemlerini yürütmek.
3)Sağlık personelinin emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini
Hizmet Takip Programı iş ve işlemlerini koordine etmek.
4)Sağlık personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
5)Avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların; asli memurluğa atanma, ücretsiz izin, hizmet birleştirme ve borçlanma ile hizmet puanı iş ve işlemlerini yürütmek.
6)Emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini yürütmek.
7)Hizmet Takip Programı iş ve işlemlerini koordine etmek.
8)Personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
9)Mal bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
10)Askerlik sevk ve tehir iş ve işlemlerini yürütmek.
11)Personel özlük dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
12)İlde görev yapan sürekli işçilerin özlük iş ve işlemlerini yürütmek.
13)Sendikal iş ve işlemleri yürütmek.
14)Terfi ve intibak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
15)Şehitlik belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaş ödülü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
16)Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
17)Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
18)İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

04 Ekim 2023