T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3 Eylül 2020 Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı

Güncelleme Tarihi: 09/09/2020

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 03.09.2020 tarihinde Saat 09:00 da Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI Başkanlığında, İçişleri Bakanlığınca Yayımlanan “Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkındaki ek tedbirler” Genelgesini görüşmek üzere Kurul Üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır.

Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

Bu kapsamda 24.06.2020/10116 Sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi ve 24.06.2020/47 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile, salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin ilimizde,mümkün olan en kısa sürede tamamlanması,07.07.2020/10888 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi ve 07.07.2020/57 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile de köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il hıfzıssıhha kurulunca belirlenmişti. 25.08.2020/13677 Sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi ve 28.08.2020/73 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile de düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 02.09.2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda aşağıdaki kararların alınması gerektiği değerlendirilmiştir.Bu çerçevede ilimiz genelinde uygulanacak şekilde ;

Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının yasaklanmasına,

Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikâh merasimi şeklindeki düğün ve nikâhlarda, Hıfzıssıhha Meclis Kararları ile düzenlenen hususlar dışında, İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlemyapılmasına,konususuçteşkiledendavranışlarailişkinTürkCezaKanununun195inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerinbaşlatılmasına; 

Alınan kararın Gereği için Tüm İlçe Kaymakamlıklarına İlgili Kamu Kurum Kuruluşlarına ve meslek odalarına tebliğine, bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyelerine gönderilmesine.

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Tokat İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi Kararı