T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrolün Amaçları

Güncelleme Tarihi: 11/04/2018

5018 Sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;

  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  • Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
sağlamak olarak belirlenmiştir.


ic_kontrol_tanim.PNG