17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü
17 Mayıs 2024

 

17 MAYIS 2024 DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

 

Hipertansiyon; kan basıncının olması gereken değerin üzerinde olmasıyla karakterize, tedavi edilmediği taktirde ciddi sağlık sorunlarına yol açan müzmin (kronik) bir hastalıktır. İnme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek hasarı gibi ölümcül durumlara yol açması nedeniyle dünya genelindeki hastalık ve ölümlerin en önde gelen risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmalara göre dünya genelinde 1,3 milyar kişi hipertansiyon ile yaşamını sürdürmekte olup her yıl 30-70 yaş arasındaki yaklaşık 11 milyon kişi hipertansiyon nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde, 2023 yılında yapılan bir çalışmada 15 yaş üzerindeki nüfustaki hipertansiyon sıklığının %18,3 olduğu ve sıklığın yaşla birlikte arttığı belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2022 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre de ülkemizde gerçekleşen ölümlerin %3,5’inden hipertansiyon sorumludur.

Vakaların %95’inde hipertansiyona yol açan asıl neden tam olarak belirlenememiş olmakla birlikte altta yatan en sık nedenler yüksek tuz ve yağ tüketimi, meyve ve sebzeden fakir beslenme, aşırı kilo ya da obezite, yetersiz fiziksel aktivite, alkol kullanımı, tütün ve tütün ürünleri tüketimi ile strestir. Olumlu yaşam tarzı değişiklikleri içeren birincil koruma yöntemi ile hipertansiyondan kaynaklanan ilave hastalık ve ölümlerin önlenebildiği ortaya konulmuştur.

Hipertansiyonda erken teşhis, etkili tedavi ve düzenli aralıklarla izlem yapılması, hastalıkla mücadelenin diğer basamaklarıdır.

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına ve ölümcül sonuçlarına rağmen toplumumuzun hipertansiyon farkındalığı, ne yazık ki istenilen düzeyde değildir. Yapılan güncel çalışmalar; erişilebilir ve kapsamlı sağlık hizmet sunumunun gerçekleştirildiği ülkemizde, nüfusumuzun %16,7’sinin şu ana kadar kan basıncını hiç ölçtürmediğini; daha önce hipertansiyon tanısı almış olanların %21,8’inin ise hipertansiyon tedavisi almadığını ortaya koymuştur. Çarpıcı tespitlerden biri de tedavi alan beş hastadan birinin ilaçlarını düzenli almadığıdır.

Buradan hareketle, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nün bu yılki teması “Hayatının Değerini Bil, Tansiyonunu Ölçtür, Sağlıklı ve Uzun Yaşa” olarak belirlenmiştir.

Hipertansiyondan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin önlenebilmesi için vatandaşlarımızı; kayıtlı oldukları aile hekimlerine düzenli olarak başvurmaya, periyodik olarak tarama ve izlemlerini yaptırmaya, hastalıklarını klinik yönergelere uygun olarak tedavi ettirmeye, aile hekimlerinin gerekli gördüğü durumlarda da hastanelere başvurarak ileri tetkik ve tedavilerini yaptırmaya davet ediyoruz.

Sağlığınıza sahip çıkın, sağlığınızı koruyun. Hipertansiyondan ya da hipertansiyon nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan korunmak için;

·          Sağlıklı beslenin!

·          Yeterli miktarda su için!

·          Tuz tüketimini azaltın!

·          Tütün, tütün ürünleri ve alkolden uzak durun!

·          Hareket edin!

·          Aile hekiminize başvurun, düzenli aralıklarla risk değerlendirmenizi yaptırın!

·          Hipertansiyonunuz yoksa yılda bir kez, hipertansiyonunuz varsa düzenli olarak tansiyonunuzu ölçtürün!

·          İlaçlarınızı düzenli olarak ve önerilen şekilde kullanın.

Bu vesileyle, hayatınızın değerini bildiğiniz uzun ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

 

#HayatınınDeğeriniBil

#TansiyonunuÖlçtür

#SağlıklıVeUzunYaşa