31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
31 Mayıs 2024

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

 

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edildi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs Günü “Dünya Tütünsüz Günü” olarak amaca yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Tütün yaprağının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile yapılan içme, buruna çekme, emme, çiğneme amaçlı tüm ürünler “tütün mamulü” ya da “tütün ürünü” olarak adlandırılır. 

Yapılan araştırmalar dünyada yaşanan en önemli sorunlar arasında iklim değişikliği ve kuraklığın olduğunu göstermektedir. Tütün ekiminde kullanılan çok miktardaki pestisit, gübre ve kimyasal; tehlikeli kirletici maddelerin suya ve toprağa atılmasına neden olarak tarım arazilerinin verimliliğini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Müdürlüğümüzce 31 Mayıs Dünya Tütünsüz günü kapsamında bilgilendirmeler yapılmıştır. Yapılan bilgilendirmede  İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Atilla BIYIK Tütün Kullanımının toplum ve çevreye vermiş olduğu zarardan bahsederek sigara bırakmak isteyen vatandaşlarımızın alo 171 üzerinden randevu alarak çeşitli sağlık birimlerimizde(Merkez Toplum Sağlığı Merkezi-GOP Üniversitesi Hastanesi-Tokat Devlet Hastanesi) ücretsiz muayene olabileceklerini ve hekimin uygun görmesi halinde ilaçlarında ücretsiz olarak verildiği bilgisi vatandaşlarımızla paylaşmıştır.