Bilimsel Araştırma Talebi
30 Aralık 2020

    Müdürlüğümüze;  üniversiteler diğer özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşları, şahıslar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlık hizmetleri alanında, toplumun herhangi bir kesimine, hasta veya sağlık çalışanlarına yapılması planlanan ödev, tez çalışması, anket uygulaması, proje, bilgi talebi, sağlık taraması ve halkı bilinçlendirme gibi girişimsel olmayan çalışmaların yapılabilmesi konusunda değerlendirme yapılması amacıyla; Müdürlüğümüz bünyesinde "Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonu" oluşturulmuştur.

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları için TIKLAYINIZ

İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

a)Başvuru Formu elektronik ortamda doldurularak çıktı alınmalı ve her sayfası ıslak imza ile imzalanarak dilekçe ile (Üniversite Öğretim Üyeleri/öğrenciler, özel veya kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri başvurularını kurumları kanalıyla resmi olarak yapmak üzere) yapacaktır.

b)Başvuru formları ve çalışmanın tüm ekleri Komisyonumuzca değerlendirilip tutanak altına alınacaktır. Tutanaklar araştırmacılara resmi yazı yolu ile iletilecektir.

Araştırma Protokolü için TIKLAYINIZ.

a)Çalışmanın yapılması yönünde karar alınması halinde başvuran ile Müdürlüğümüz arasında Araştırma Protokol imza altına alınacaktır.      BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ARAŞTIRMA İZİN TALEPLERİ


    Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında üniversiteler, diğer özel ve kamu kuruluşları veya şahıslar tarafından, toplumun herhangi bir kesimini, hasta ve/veya çalışanları kapsayacak şekilde yapılması planlanan tez çalışması, proje ve sağlık taraması gibi konularda yapılmak istenen araştırmalara ilişkin izin taleplerinin, mevzuat ve bilimsel esaslara dayanarak değerlendirilmesi amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonu” 16/01/2018 tarih ve 49654233/06/82 sayılı onay ile oluşturulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir. 

    Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yapılacak olan araştırmalara ilişkin izin taleplerinin, aşağıda  yer alan başvuru formu, kriterler ile başvurunun yapılacağı ve değerlendirileceği merciler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.Birinci Basamak Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.


Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Araştırma İzin Başvuru Mercileri İçin TIKLAYINIZ


Birinci Basamak Başvuru Kriterleri İçinTIKLAYINIZ.