Arabulucuk Komisyonu
16 Mart 2022

Arabuluculuk Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 06/01/2020

01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinde; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak getirilmiştir. Yine 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15/8 maddesinde; arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyonun temsil edeceği düzenlenmiştir. 

Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 31.01.2018 tarih ve E. 3567 sayılı yazısı ile Bakanlığımızı illerde temsile yetkili, 22.01.2018 tarih ve 2645 sayılı Müsteşarlık Oluru ile İlimiz Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği 18/2. maddesi uyarınca arabulucular tarafından görüşmeler kapsamında yapılacak davetlerde esas alınacak bilgiler aşağıda yer almaktadır. 


Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı Adres:


Tokat İl Sağlık Müdürlüğü
Hukuk ve Muhakemat Birimi

Av.Bilgehan TAÇ     


İLETİŞİM:

Adres:Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 TOKAT

Telefon  : 0 356 212 11 38 Dahili:2301

Fax        :