Bilgi Güvenliği
31 Mayıs 2024

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü (BGYS) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikaları 

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde Merkezi Olarak Kullanılan Bilgi Sistemleri Politikaları
 
Bilgi Güvenliği / FormlarBilgi Güvenliği / Prosedürler
 Ayrıcalıklı Erişim Talep Formu Bilgi Güvenliği HEK Prosedürü
 Domain Kullanıcı Oluşturma ve Parola Yenileme Talep Formu Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü
 Disk İmha Formu Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi
 Görev Yeri Değişikliği Formu Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Bildirim Prosedürü
 Güvenli Veri Silme Formu Bilgi Güvenliği İhlal Prosedürü
 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Formu E-posta Kullanım Prosedürü
 Olay Bildirim Formu Personel İşe Başlama/İşten Ayrılma Prosedürü
 Personel İşe Başlama Formu Uzaktan Erişim Prosedürü
 Personel İşten Ayrılma Formu Yedekleme Prosedürü
 Veritabanı Kullanıcı Oluşturma Talep FormuBilgi Güvenliği / Politikalar
 Yedekleme Kontrol Formu Erişim Kontrol Politikası
 Yedekleme Plan Formu Bilgi Güvenliği Politikalarına Uyum Oranı Hesaplaması
Bilgi Güvenliği / Eğitim Parola Yönetim Politikası
 Bilgi Güvenliği Eğitim Sunumu Sosyal Medya Güvenliği Politikaları
 Bilgi Güvenliği İhlal Bildirimi Nasıl Yapılır Temiz Masa/Temiz Ekran Politikaları
 E-posta Şifre Sıfırlama Tokat İSM Bilgi Güvenliği Politikaları
Bilgi Güvenliği / Sözleşmeler 
 Bilgi Güvenliği Kullanıcı Sözleşmesi 
 Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi (Firmalar İçin) 
 Personel Gizlilik Sözleşmesi 
 Teknik Şartnameler İçin Bilgi Güvenliği Gereksinimleri